Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - december 2017

Nemožno všetko zmeniť naraz.


 • Podporujte a oceňujte vhodné správanie dieťaťa.
 • Vyhýbajte sa zraňujúcim poznámkam a gestám.
 • Dieťa je partner a má spolurozhodovať.
 • Dieťa si na spoluprácu treba získať, nemožno ju vyžadovať.
 • Dieťa nemožno zodpovednosti naučiť, mal by mu ju niekto dať.
 • Dieťa svojou neposlušnosťou provokuje rodičov, preto sa rodič má krotiť vo svojich reakciách.
 • Majte čas na deti, rozprávajte a hrajte sa s nimi.
 • Dospelí sú v rodine autority. Ak niečo povedia, platí to.
 • Vzájomne sa vypočujte a rešpektujte.
 • Správajte sa k sebe ohľaduplne a priateľsky.
 • Spoločne s deťmi si plánujte činnosti na ďalší deň.
 • Deti sa naučia vyjednávať a ustupovať v konflikte.
 • Nezvádzajte vinu na iných.
 • Neriešte problémy násilím.
 • Deťom málo prikazujte, skôr ich žiadajte o pomoc.
 • Nezabudnite deti chváliť, ak urobia niečo dobré.
 • Vzájomne sa chváľte.
 • Všímajte si dobré správanie detí.
 • Dôslednosť v dodržiavaní pravidiel je dôležitá.
 • Rodičia jasne formulujú príkazy (pravidlá), vyžadujú ich splnenie a sami idú príkladom.
 • Rozhádzané hračky nie sú neporiadok.
 • Deti si budú izbu upratovať samy.
 • Dobrá nálada prospieva zdraviu.
 • Aktívne hľadajte riešenie problémov.
 • Smiať sa je zdravé.
 • Ľudia, ktorí sú šťastní a spokojní, sa väčšinou usmievajú.
 • Robte len to, čo dokážete.
 • Pravidlá pomáhajú všetkým.
 • Určite deťom hranice.
 • Dajte dieťaťu dar sebakontroly.