Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - október 2018

Otvorený list rodičom.


Milí rodičia,
opäť je tu obdobie, ktoré je v istom slova zmysle zaťažkávajúcim, predovšetkým pre zdravie detí. Dovoľujem si Vám preto priblížiť problematiku "ZDRAVIE - CHOROBA" z pohľadu materskej školy.
Materská škola je škola. Je to miesto, kde sa má dieťa vzdelávať, hrať sa, zabávať, rozvíjať svoje spôsobilosti, aby bolo pripravené na vstup do základnej školy. Úlohou materskej školy je aj dopĺňať rodinnú výchovu, nie ju nahrádzať. V materskej škole pracujú UČITEĽKY, nie zdravotné sestry a ošetrovateľky. Do materskej školy chodia zdravé deti a trávia v nej počas pracovných dní spravidla viac času ako doma. Nie je výnimkou, že pani učiteľky postrehnú veci, ktoré samotný rodič, hoci neúmyselne, prehliadne. Pani učiteľky sú samy mamami a verte, že sa vedia vcítiť do obáv mamičiek o zdravie dieťaťa. Aj my, keď máme svoje deti choré, prežívame tie chvíle ťažko. Žiadna pani učiteľka nemá záujem na tom, aby boli deti choré. Práve naopak, snažíme sa o to, aby deti v materskej škole prospievali, aby každý rodič odchádzal do práce spokojný.
V záujme predchádzania šíreniu rôznych ochorení sú v školskom poriadku, vnútornom predpise školy, aj ustanovenia ktoré upravujú, okrem iného, aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí pri výchove a vzdelávaní. Tieto podmienky, stanovené v školskom poriadku, sú záväzné ako pre zamestnancov školy, tak aj pre rodičov a deti. Práve školský poriadok ustanovuje, že učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa do materskej školy, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v materskej škole (väčšinou, ak bol rodič opakovane upozornený, alebo dieťaťu prejavy choroby evidentne obmedzujú bežný komfort pobytu v materskej škole) a je POVINNÁ informovať rodiča o zmenenom zdravotnom stave dieťaťa, resp. príznakoch chorôb, ktoré sa v priebehu dňa u dieťaťa prejavili. Učiteľka podáva tieto informácie preto, aby rodič nebol prekvapený, ak doma - večer, alebo v noci dieťaťu vystúpi teplota, kašle alebo má iné príznaky ochorenia, nie preto (ako si to, žiaľ, mnohí rodičia nesprávne vysvetľujú), aby dieťa na druhý deň do materskej školy neprišlo. Ak má dieťa ráno zvýšenú teplotu, alebo horúčku, nezriedka sa stáva, že rodič dieťaťu podá liek proti teplote (ani to neoznámi ráno učiteľke), ktorého účinok po čase odznie a dieťa zostane v teplote v materskej škole a učiteľka telefonuje rodičovi. Podobne je to s podávaním antibiotík. Deťom sa v materskej škole ŽIADNE lieky nepodávajú. Existujú 12-hodinové antibiotiká, ktoré situáciu "potichu vyriešia". Žiaľ. Výnimku z podávania liekov môžu tvoriť iba lieky život zachraňujúce, napr. pri cukrovke a pod., ktoré však tiež musí prísť podať do školy rodič.
Po chorobe môže byť dieťa prijaté iba s potvrdením od lekára.
Čo môže urobiť učiteľka, keď rodič prinesie lekárske potvrdenie, že dieťa je zdravé, napriek tomu, že veľmi kašle, soplí, nepokojne odpočíva, je mrzuté zo svojho diskomfortu? Nechceme a nepotrebujeme robiť zbierky lekárskych potvrdení, nejde o papier, ale o zdravie dieťaťa. Určite netreba bežať za lekárom pri prvom zakašľaní. Ale aká je a kde je tá hranica? Aká je miera tolerancie, kedy dieťa môže byť s príznakmi ochorenia v materskej škole a kedy nie? Verte, že hranica je veľmi tenká. A práve tu je dôležité citlivo, empaticky, ale objektívne a ochotne spolupracovať.
Mnohí rodičia využívajú možnosť nechať dieťa doma tri dni bez potreby takéhoto potvrdenia a prinesú do školy nedoliečené dieťa, ktoré pobudne v kolektíve pár dní, alebo jeden týždeň a kolotoč sa opakuje. Niekedy však naozaj postačí tých pár dní.
Vyžaduje si to zodpovednosť rodiča - NENOSÍM DO MŠ CHORÉ DIEŤA, LEBO SA MI NEPÁČI AK SÚ TAM CHORÉ DETI. Ďalej zodpovednosť pediatra - POTVRDENIE VYDÁM IBA DIEŤAŤU, KTORÉ SOM VYŠETRIL a v záujme ochrany ostatných detí zodpovedný prístup učiteľky - NETOLERUJEM CHORÉ DIEŤA, ALE UPOZORNÍM RODIČA a VYLÚČENÍM DIEŤAŤA POČAS CHOROBY Z KOLEKTÍVU ZABRÁNIM ŠÍRENIU OCHORENIA. Často je to o vyjadreniach typu - "Ale veď moje dieťa má len soplíky, len pokašlieva..." Áno, treba si však uvedomiť, že aj nádcha je vírusové ochorenie. Nepotrebujeme síce antibiotiká, ale ak sa zanedbá, môže spôsobiť vážnejšie infekcie prevažne dýchacích ciest. Nie je výnimkou ani to, kedy rodič využije tri dni bez lekárskeho potvrdenia na "dovolenku" s dieťaťom, avšak skutočným dôvodom je ochorenie, ktoré neskôr zatají.
Do materskej školy chodia deti aj s kašľom, aj so soplíkmi. Avšak nie je kašeľ, ako kašeľ a soplíky tiež. Niektoré deti sa potrebujú "vykašľať" ráno, podráždi ich prechod z chladnejšieho vonkajšieho prostredia do tepla šatne a celý deň už nezakašlú. Sú deti, ktoré pokašliavajú - dozvuky prechladnutia, astmatický kašeľ, či psychosomatický kašeľ. Naozaj nie je čas ráno vysvetľovať každému z rodičov, prečo ktoré dieťa zakašle. Učiteľky aj pri hrách a hrových činnostiach sledujú isté výchovno-vzdelávacie ciele, potrebujú a majú venovať pozornosť deťom a činnostiam s nimi. Ak dieťa soplí a nos si nevie samé vyfúkať, mnohokrát sa stáva, a to naozaj nepreháňam, že učiteľky namiesto kvalitne odvedenej výchovno-vzdelávacej činnosti zaradom fúkajú deťom nosy. Už 3-ročné dieťa je schopné samé si vyfúkať nos, len na to treba viacej trpezlivosti a opakovania doma. Nepodceňujte svoje deti, milí rodičia. Odsávačka v 3 rokoch???
Zamýšľame sa nad obavami niektorých mamičiek, ktoré neprimerane úzkostlivo chránia svoje dieťa a očakávajú, že sa tak vyhnú chorobám. Je naozaj v poriadku, ak 3-ročné dieťa nebolo vôbec choré? Je naozaj samozrejmé očakávať, že v materskej škole dieťa neochorie, že učiteľky tomu zabránia?
Opakovaniam chorôb sa neubránime, či máme 3 roky, alebo 30. Veď aj dospelí sú opakovane napr. prechladnutí. Mimochodom, dospelí... zamyslime sa, ako sa cítime my sami, najmä v prvých dňoch choroby. Dieťa sa cíti tak isto. Tabletka ráno pred odchodom do materskej školy je riešenie (a často aj je - samozrejme bez oznámenia učiteľke), ale iba dočasné.
Za zdravie dieťaťa je zodpovedný rodič.
Preto milí rodičia, ak deklarujeme, že nám na deťoch záleží, buďme navzájom empatickí a spolupracujme.