Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - január 2013

Desať chýb, ktorých sa rodičia pri výchove svojich detí najviac dopúšťajú

 • 1. Keď je nedôsledný
  • tak ako dieťa, aj rodič musí plniť dohody a sľuby. Ak rodič nedodržiava spoločné všeobecné pravidlá, dieťa ich kopíruje ako svoj vzor a správa sa ako on
 • 2. Keď dieťaťu vytvára "komunikačné pasce" tým, že:
  • je veľmi autoritatívny
  • poukazuje na chyby dieťaťa
  • všetko zľahčuje ("to nič, vyrastieš z toho")
  • dáva neustále rady ("toto musíš robiť iba takto", "ja to robím takto, ty to budeš robiť tak, ako ja")
 • 3. Rodič so strateným životným snom
  • ak svoj nesplnený sen kompenzuje tvrdou disciplínou a nútením dieťaťa do aktivít, ktoré ho vôbec nezaujímajú
 • 4. Keď je nadmerne ctižiadostivý
  • usiluje sa o sebarealizáciu prostredníctvom dieťaťa, chce dosiahnuť u dieťaťa to, na čo sám nestačil. Kladie vysoké nároky, preťažuje dieťa. Ak ich dieťa nestačí plniť, stráca sebadôveru, začne sa podceňovať
 • 5. Keď je príliš prísny, alebo flegmatický
  • keď buduje rešpekt prostredníctvom strachu, nedokáže povedať "prepáč", pochopiť zdanlivo banálny detský problém a nekričať
 • 6. Keď robí veci za dieťa
  • dieťa sa musí naučiť niektoré veci samo, rodič ho má VIESŤ, nie NAHRADIŤ
 • 7. Keď je nervózny a ovzdušie v rodine je napäté
  • nervózni rodičia nie sú schopní správne vychovávať svoje deti, dopúšťajú sa často výchovných chýb svojim správaním, neuváženými podnetmi a reakciami, ktoré sa potom prenášajú na správanie detí
 • 8. Keď kladie nesplniteľné požiadavky
  • musí si byť absolútne istý, že dieťa dokáže splniť, čo sa od neho požaduje. Ináč stavia dieťa do neriešiteľnej situácie, čo má negatívny vplyv na vývin emocionálnej zložky a prežívania dieťaťa
 • 9. Keď dieťa ponižuje
  • ak sa dieťa nespráva primerane, vyhnite sa príkazom ("ten neporiadok si hneď uprac!"), vyhrážaniu ("ak zasa prídeš neskoro, nabudúce nepôjdeš nikam!") a urážkam ("máš v hlave piliny, alebo čo?"). Dieťa má vtedy pocit, že ho nemáte radi a ste k nemu nespravodliví
 • 10. Neberie pocity dieťaťa vážne
  • vypočujte si dieťa a snažte sa mu porozumieť
  • pokúste sa s pochopením a vlastnými slovami vysloviť, čo dieťa cíti
  • neobmedzujte sa na suché konštatovanie faktov, dajte najavo, že ho naozaj chápete
 • ...EŠTE PÁR DOBRÝCH RÁD NA ZÁVER
  • neberte deťom nádej
  • ak ste urobili chybu, priznajte si ju
  • dajte dieťaťu VŽDY na výber
  • viditeľná snaha a dobrá vôľa musia byť ocenené
  • pochopte zvláštnosti a nedostatky dieťaťa
  • nehanbite sa prejaviť svojmu dieťaťu lásku
  • podporujte ich