Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - máj 2019

Čo by mal budúci škôlkar ovládať


Mal by mať základné hygienické návyky:

  • samostatne používať toaletný papier
  • samostatne si umyť ruky a použiť uterák
  • nemať plienky "nepomočovať sa"
  • pýtať sa na potreby (použitie WC, vreckovky, toaletného papiera...)

Mal by mať základné sebaobslužné návyky:

  • mal by byť pri obliekaní aktívny (nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom sám obliecť alebo si uviazať šnúrky.
  • mal by samostatne jesť a piť (nemusí však vedieť sám používať príbor)

Mal by poznať svoje meno.
Mal by vedieť chodiť po schodoch.
Mal by poznať svoje veci.