Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Aktuálne

Vážení rodičia,
pri návrate Vášho dieťaťa do MŠ je potrebné opäť vyplniť a priniesť tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu.
Prípadne ho môžete nájsť na webovom sídle Ministerstva školstva SR v sekcii Regionálne školstvo.
Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

© 2020, Základná škola s materskou školou Unín