Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - november 2014

Zraňujúci rodičia.


Krik, neláskavé reči, alebo dokonca nadávky, vyjadrovanie nespokojnosti a ustavičná kritika dieťaťu naznačujú, že ho nemilujete a nezaujímate sa o jeho pocity. Rodičia, ktorí majú sami nízke sebavedomie, majú sklon neustále hľadať a nachádzať chyby vo všetkom, čo dieťa robí. Dieťa čoskoro príde na to, že rodičom sa nedá vyhovieť ani naplniť ich predstavy. Snažte sa zastihnúť svoje dieťa vo chvíli, keď robí niečo dobre! Všimnite si to a pochváľte ho. Nedostatok uznania a pochopenia dieťa vycíti aj bez slov. Či už kritika bola, alebo nebola vyslovená, ide o jeden z najbežnejších a tiež najdeštruktívnejších postojov zapríčiňujúcich nízke sebavedomie. Dominantný alebo veliteľský prístup dospelých dieťaťu naznačuje, že nie je schopné bez dozoru rodičov splniť určenú úlohu. Autoritatívni rodičia oslabujú jeho sebavedomie. Dieťa, ktorému stále niekto pripomína, čo má robiť, si nevybuduje žiadnu vnútornú kontrolu a bude mu chýbať dôvera vo vlastné schopnosti. Prílišná ochrana alebo nadmerný dohľad môžu u dieťaťa zasa vyvolať pocit odmietnutia, lebo mu nikdy nebola daná možnosť, aby sa rozhodovalo samo. Matka, ktorá dieťa obmedzuje, len aby ho ochránila pred krutým svetom, zabraňuje rozvoju jeho vlastného prejavu. Niektorí rodičia dávajú najavo svoju lásku k dieťaťu tým, že s ním trávia množstvo času. Nezáleží však ani tak na množstve, ako na kvalite času, ktorý s dieťaťom strávime. Iní rodičia dávajú svoje odmietanie najavo nedostatkom záujmu. Ako by tým vraveli: "Neobťažuj ma svojimi problémami". Najviac zraňujú rodičia, ktorí nemajú čas alebo sami neboli ako deti milovaní. Naše vrúcne alebo odmietavé postoje môžu tiež závisieť od toho, kde sme a kto nás pozoruje. Väčšina z nás má tendenciu menej toho dieťaťu dovoliť na návšteve, v reštaurácii - kdekoľvek na verejnosti, kde správanie nášho dieťaťa vrhá svetlo späť na nás. Kľúčové je akceptovať dieťa za každých okolností a bezpodmienečne, hoci jeho konanie nemusí byť pre nás prijateľné. Rodičia by mali rozlišovať medzi správaním svojho dieťaťa a dieťaťom samotným. Len tak mu pomôžu vybudovať pozitívnu predstavu o sebe samom.