Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Pre rodičov - máj 2013

Hrajte sa spolu s deťmi

PAMÄŤ A POZORNOSŤ

Pexeso - trénuje zrakovú pamäť. Ak sa dieťaťu spočiatku nedarí, vyberieme menší počet dvojíc a výrazné obrázky, ktoré sa navzájom dobre odlišujú. Postupne stupňujeme náročnosť. Je vhodné mať viac sád pexesa, ktoré obmieňame. Ak sa používa stále dokola jedna sada, je hra pre dieťa oveľa jednoduchšia a neplní už presne svoju funkciu (dobre známe obrázky sa oveľa ľahšie pamätajú, než nové a navyše ich už pozná podľa zahnutých rožkov).
Čo tu bolo - varianta Kimovej hry. Ukážeme dieťaťu 5-8 obrázkov či predmetov, potom ich zakryjeme šatkou a vyzveme dieťa, aby vymenovalo, čo si zapamätalo.
Nájdi, čo si počul - na stole je niekoľko predmetov. Pomaly, zreteľne, ale len raz vymenujeme tri z nich. Dieťa pozorne počúva, až potom predmety vyhľadá a zoradí v správnom poradí. Postupne zvyšujeme náročnosť, vymenujeme 4-5 predmetov.
Ako to išlo za sebou - maximálne 8 predmetov postavíme do rady, dieťa si má zapamätať ich poradie. Potom sa otočí chrbtom a my poradie zmeníme. Dieťa má ukázať, čo sa zmenilo a postaviť pôvodný rad. Náročnosť sa zvyšuje počtom zmien, ktoré urobíme naraz.
Poskladaj to rovnako - potrebujeme maximálne 8 dvojíc pexesa. Vždy jeden obrázok z dvojice dostane dieťa, druhý rodič. Svoju sadu rozložíme do radu, dieťa si obrázky prezerá a snaží sa ich zapamätať. Potom obrázky otočíme rubom nahor a dieťa má pod naše obrázky poskladať svoje podľa pamäti. Nakoniec obrázky otočíme a skontrolujeme, koľko si dieťa zapamätalo správne. Ak je chybných viac ako polovica, dáme nabudúce menej dvojíc.
Zoraďovanie hračiek podľa veľkosti - dieťaťu predložíme 3 - 5 - 10 hračiek, ktoré zoradí podľa veľkosti. Potom ich zakryjeme a dieťa sa snaží vymenovať všetky hračky tak, ako šli za sebou. Alebo mu zaviažeme oči a necháme ho znova hračky zoradiť podľa veľkosti podľa hmatu.
Čítanie knihy - dieťaťu čítame z knihy, alebo rozprávame príbeh. Vždy, keď začuje vopred dohodnuté slovo (napr. meno Janko v rozprávke o Jankovi a Marienke), dvihne ruku alebo zatlieska.
Opakovanie slov a krátkych viet - spočiatku predkladáme dieťaťu obrázky zvierat alebo vecí (3-5-8), ukazujeme ich po rade, dieťa ich menuje. Potom sa ich snaží vymenovať tak, ako išli po rade i bez ukázania obrázkov. Neskôr veci alebo zvieratá len menujeme a dieťa ich po nás opakuje.
Vybavovanie odkazov - nechávame dieťa vybaviť jednoduché odkazy jednotlivým členom rodiny.
Opakovanie krátkych príbehov - používame krátke rozprávky, spočiatku s obrázkami (neskôr bez obrázkov), príbeh prerozprávame sami, dieťa ho po nás zopakuje vlastnými slovami.
Hľadanie chyby - opäť dieťaťu čítame alebo rozprávame krátky príbeh. Pri druhom čítaní urobíme zámerne chybu (Snehulienka prišla na lúku a tam sa preháňali obri). Dieťa háda, kde sme urobili chybu. Spočiatku by mali byť chyby nápadné, postupne stále nenápadnejšie a menej časté.
Nebo - zem - nos - vedúci hry opakuje slová: "Nebo - zem - nos" a pritom ukazuje prstom hore, dole a na nos. Deti po ňom opakujú pohyby. Občas sa zámerne pomýli a napr. pri slove nos ukáže na nebo. Dieťa, ktoré po ňom zopakuje nesprávny pohyb, vypadáva.
Kto si presadol - deti sedia v kruhu, hráčovi uprostred zaviažeme oči a dve deti si vymenia svoje miesta. Hráč po odviazaní šatky háda, kto si presadol. S menšími deťmi hráme variantu "Kto sa stratil".
Tajný veliteľ - deti sedia v kruhu, jeden hráč, ktorý bude hádať, odíde z miestnosti. Ostatní sa zatiaľ dohovoria na tajnom veliteľovi, ktorý bude predvádzať pohyby. Po návrate "detektíva" opakujú všetci pohyby po tajnom veliteľovi. Úlohou detektíva je odhaliť, kto je tajný veliteľ.
Boj o stoličku - uprostred kruhu stoja stoličky, je ich o jednu menej, než je detí. Za zvuku hudby (predriekanie riekanky, pesničky) chodia deti dokola. Na daný signál vedúceho hry sa každý snaží posadiť na stoličku. Vypadáva ten, kto si nestihol sadnúť. Do ďalšieho kola sa odoberie ďalšia stolička.
Dávaj pozor - deti musia reagovať na vopred dohodnuté signály - napr. jedno písknutie znamená sadnúť, dve písknutia ľahnúť, tri písknutia vyskočiť, prípadne dvíhať ruky do rôznych polôh podľa počtu tlieskania.
Balím si kufor na prázdniny - slovná hra precvičujúca pamäť - prvé dieťa povie, čo by si zabalilo do kufra na prázdniny. Ďalšie dieťa zopakuje po ňom, plus pridá ďalšiu vec. Tretie dieťa znova zopakuje veci, ktoré zabalili dve predchádzajúce deti a znova pridá ďalšiu.