Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

O nás

Naša materská škola je umiestnená v priestoroch základnej školy od 1.9.2007, mimo cestovného ruchu s výhľadom na polia, ihrisko a okolie za Unínom. Do priestorov materskej školy sa vchádza osobitným vchodom. Z chodby, ktorá slúži ako šatňa pre deti sa vchádza do tried. Na poschodí MŠ sa nachádzajú dve spálne. Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Stravovanie sa uskutočňuje v školskej jedálni v hlavnej budove, kde deti prechádzajú cez chodbu školy.

Veľmi dobrá spolupráca so základnou školou nám umožňuje využívať ich pomôcky a priestory - telocvičňu. Pre pobyt vonku využívame školský dvor s dreveným domčekom, šmýkačkou a telovýchovným zariadením.

V záujme naplnenia práv výchovy a vzdelávania, vedenie ZŠ s MŠ zabezpečuje vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v materskej škole efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi.


Zamestnanci

riaditeľka ZŠ s MŠMgr. Michaela Vaňková
zástupkyňa pre MŠAnna Reháková
1. trieda - kuriatkaučiteľkyEva Fehérová
Anna Reháková
2. trieda - mravčekoviaučiteľkyJarmila Pavlačková
Iveta Švecová
upratovačkaHelena Šebová