Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno - vzdelávací proces v MŠ darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša - Združenie priateľov Materskej školy Unín. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vybavenia školy a školského dvora.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať.

1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá ( Vyhlásenie spolu s Potvrdením), odovzdajte v našej MŠ alebo doručte na daňový úrad v Skalici.

2. Dávate si daňové priznanie sami?
Riadne vyplňte daňové priznanie. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Združenie priateľov Materskej školy Unín
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: 908 46 Unín č. 450
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo - IČO - 421 53 280
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) na Váš daňový úrad.

Združenie priateľov Materskej školy Unín,
so sídlom 908 46 Unín č. 450.
IČO: 421 53 280

Ďakujeme!