Materská škola v Uníne

Unín Materská škola

MŠ Unín

Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno - vzdelávací proces v MŠ darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša - Združenie priateľov Materskej školy Unín. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vybavenia školy a školského dvora.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať.

1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá ( Vyhlásenie spolu s Potvrdením), odovzdajte v našej MŠ alebo doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad v Skalici.

2. Dávate si daňové priznanie sami?
Riadne vyplňte daňové priznanie. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Združenie priateľov Materskej školy Unín
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: 908 46 Unín č. 450
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo - IČO - 421 53 280
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad.

Združenie priateľov Materskej školy Unín,
so sídlom 908 46 Unín č. 450.
IČO: 421 53 280

Ďakujeme!